Empatia od przedszkola

Empatia od przedszkola i Porozumienie Bez Przemocy

Ewolucyjnie człowiek został wyposażony w mechanizm: uciekaj, ukryj się albo walcz – system reagowania na stres, który pozwalał szybko ocenić sytuację oraz podjąć adekwatne do niej działania. Był to mechanizm niezbędny dla przeżycia – w chwilach zagrożenia życia włączał się w sposób automatyczny, ograniczając wszelkie bodźce wyłącznie do tych, które pozwalają szybko ocenić sytuację i podjąć adekwatne środki: podjąć walkę, ukryć się lub zbiec, ratując życie. Mechanizm uciekaj lub walcz jest nadal nawykowym i najpowszechniej stosowanym sposobem reakcji na to, co nam się przydarza. Szczęśliwie jednak dla gatunku ludzkiego i komunikacji, nie jesteśmy zdani wyłącznie na mechanizmy pierwotne. Bardzo pomocnymi narzędziami kreowania nowych wzorców w komunikacji są: empatia oraz metoda Porozumienia Bez Przemocy.

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) to metoda opracowana przez dr. Marshalla Rosenberga, która pomaga kształtować relacje ze światem bez wykorzystywania przemocy i pozwala każdemu nawiązać kontakt z samym sobą i z innymi tak, by mogło rozkwitnąć wrodzone ludziom współodczuwanie, które z kolei powoduje motywację do szukania rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron. Komunikacja NVC jest pewnego rodzaju asertywnym podejściem do świata – zakłada, że ja jestem ok i mam swoje prawa, potrzeby, emocje, wartości i opinie i mogę je wyrażać w sposób bezpośredni, uczciwy i stanowczy i takie samo prawo daję otoczeniu. NVC proponuje świadomą rezygnację z wymuszania, oceniania, porównywania, naciskania i zastąpienie ich dążeniem do zrozumienia intencji, motywacji i potrzeb po to, by budować porozumienie oraz wygraną dla wszystkich zaangażowanych w proces komunikacji. W NVC przyjmuje się, że wszystkie nasze działania mają na celu zaspokojenie naszych potrzeb. Świadomość, że można jedną potrzebę zaspokoić na rożne sposoby oraz, że nie musimy poświęcać swoich potrzeb, aby ktoś inny mógł zaspakajać swoje, otwiera na poszukiwanie sytuacji, gdy wilk syty i owca cała.

W naszym przedszkolu cała kadra pedagogiczna regularnie doszkala sie w tym zakresie, biorąc udział w Projekcie Empatia od Przedszkola organizowanym przez Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii.

Tekst cytowany ze źródła: Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii

pl_PLPolish
en_GBEnglish pl_PLPolish