REKRUTACJA TRWA! ZADZWOŃ: +48 606 138 988

Angielski metodą immersji

Dlaczego nauka angielskiego metodą immersji jest tak skuteczna?

Immersja językowa jest jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych w placówkach dwujęzycznych dla dzieci. Polega ona na wprowadzaniu dziecka w świat języka obcego, bez wyjaśnień w języku ojczystym. Dzięki temu dzieci poznają nowy język intuicyjnie, obserwują uważnie otoczenie i sytuacje, których opis w danym języku przyjmują naturalnie. Proces ten przebiega analogicznie jak poznawanie języka ojczystego.

Metoda immersji uznawana jest za jedną z metod odnoszących najwięcej sukcesów w zakresie nauczania języka obcego. Wpływ na to ma posługiwanie się językiem jako narzędziem, pozwalającym na poznawanie świata, nie zaś jedynie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie.

W naszym żłobku i przedszkolu oprócz nauczycieli polskojęzycznych pracują nauczyciele posługujący się biegle językiem angielskim. Nauczyciele anglojęzyczny prowadzą codziennie zajęcia metodyczne wg programu autorskiego, towarzyszą w zabawach, spacerach, podczas posiłków oraz zajęć artystycznych i ruchowych. Dwujęzyczność stosowana w naszym przedszkolu sprawia, że dzieci w zasadzie nie uczą się języka angielskiego, lecz doświadczają go w prawdziwych sytuacjach życiowych, co przynosi znakomite efekty

W przedszkolu prowadzone są też codziennie zajęcia z języka angielskiego przez native speakera z podwójnym przygotowaniem (lingwistycznym i pedagogicznym zgodnymi z wymogami MEN)

pl_PLPolish